NEWS_corebone_03

corebone_logo_slim

Bioaktywny materiał kościozastępczy wytworzony z korala

Naturalna alternatywa dla biomateriałów pochodzenia wołowego, ludzkiego
i syntetycznego

wytrzymały | porowaty  | biodegradowalny

Czysty minerał pochodzacy z korala wzbogacony krzemem i strontem dla podniesienia bioaktywnosci. Wytworzony z korali hodowanych w kontrolo- wanej biomimetycznie farmie.

front-newpic-popup_02

Zapisz

 

Zaopatrzenie zębodołu przy użyciu bioaktywnego materiału wytworzonego z korala

 

Przypadek 1

Ekstrakcja zęba #36 z pękniętym korzeniem dystalnym i zabezpieczeniem zębodołu przy użyciu CoreBone. Minerał drobno-cząsteczkowy o wielkości granulatu 600-1000 µm.

Prof. Ziv Mazor, Izrael

products-1000

ekstrakcja1

Zębodół poekstrakcyjny. Duży ubytek kostny spowodowany procesem zapalnym wokół pękniętego korzenia dystalnego.

ekstrakcja2

Zębodół został wypełniony delikatnie skondensowanym materiałem CoreBone 1000.

ekstrakcja3

Błona kolagenowa umieszczona nad biomateriałem i pod brzegiem dziąsłowym.

ekstrakcja4

Nieresorbowalne szwy umieszczone nad błoną w celu zbliżenia tkanek miękkich.

ekstrakcja5

Zdjęcie RTG pokazuje szczelne wypełnienie zębodołu materiałem kościozastępczym.

Przypadek 2

Ekstrakcja zęba #45 z patologią okołowierzchołkową i procedurą zabezpieczenia zębodołu przy użyciu stożka CoreBlock w kształcie korzenia.

Dr. Marco Tallarico, Włochy

products-core
ekstrakcjaB1

Ząb #45 przed eks-trakcją z widoczną na zdjęciu RTG zmianą okołowierz-chołkową.

ekstrakcjaB2

Zębodół po wykonaniu ekstrakcji.

ekstrakcjaB3

Odpowiednio przygotowany stożek CoreBlock szczelnie wypełnia, nie pozostawiając pustych przestrzeni pomiędzy ścianami zębodołu i materiałem

ekstrakcjaB4

Nieresorbowalne szwy umieszczone nad materiałem kościozastępczym w celu zbliżenia tkanek miękkich.

ekstrakcjaB5

Zdjęcie RTG wyko-nane po zabiegu wykazuje idealne dopasowanie stożka CoreBone do zębodołu.

product-500

CoreBone 500

Wielkość granulatu 300-500 µm 0,5 ml | 1,0 ml

products-1000

CoreBone 1000

Wielkość granulatu 600-1000 µm 0,5 ml | 1,0 ml

products-1600-2000

CoreBone 2000

Wielkość granulatu 1600-2000 µm 1,0ml | 2,0 ml

products-core

Stożek CoreBlock

Materiał kościozastępczy w kształcie zbliżonym do korzenia (dwa rozmiary) 2 stożki w ampułce

block

CoreBlock

Materiał kościozastępczy w postaci bloku 0,5 ml | 1,0 ml

Materiał kościozastępczy CoreBone
Naturalna alternatywa dla produktów pochodzenia wołowego, ludzkiego i syntetycznego.


Korale wykorzystywane są jako materiał kościozastępczy od ponad 30 lat. Ich cechy, takie jak skład chemiczny, struktura, wytrzymałość i resorpcja spowodowały, że zaczęto używać ich do regeneracji kości. Zastosowanie korali w ortopedii i stomatologii zostało szeroko udokumentowane w piśmiennictwie fachowym. W ostatnim dziesięcioleciu koralowce uznano za gatunek zagrożony wyginięciem, a ich jakość uległa pogorszeniu w wyniku rosnącego zanieczyszczenia akwenów morskich.

Korale wykorzystywane do produkcji biomateriałów CoreBone hodowane są w zamkniętym i w pełni kontrolowanym środowisku wodnym (akwarium). Dzięki wykorzystaniu zastrzeżonej technologii i laboratoryjnie produkowanej wody morskiej wzbogaconej bioaktywnymi składnikami odżywczymi, CoreBone posiada cechy zbliżone do naturalnej kości przy jednoczesnym wyeliminowaniu ryzyka związanego z zanieczyszczeniem wody morskiej.

Materiał kościozastępczy CoreBone zbudowany jest z czystej mineralnej części koralu. Składa się z kryształów węglanu wapnia (>95%) w formie aragonitu wzbogaconego krzemem, strontem i innymi substancjami nieorganicznymi. Jego trzy główne składniki – wapń, krzem i stront, odgrywają istotną rolę w procesie mineralizacji kości oraz uaktywnianiu reakcji enzymatycznych w komórkach osteogenicznych.

 

Biomateriał CoreBone

    Biomimetyczny materiał kościozastępczy wykonany z korali hodowanych w zamkniętym i w pełni
    kontrolowanym środowisku wodnym, wzbogacony krzemem i strontem dla podniesienia
    bioaktywności i wytrzymałości.
    Bioaktywny – przyciąga komórki stymulujące regenarację tkanki kostnej.
    Wytrzymały – około 5 razy większa wytrzymałość w porównaniu do kości gąbczastej i materiałów             
    syntetycznych.
    Porowaty – optymalna porowata struktura umożliwia waskularyzację i regenerację kości.
    Biodegradowalny – remodeling pod wpływem aktywności osteoklastów.
    Korowo-gąbczasta mieszanka korali – optymalizuje tworzenie i formowanie się nowej tkanki     
    kostnej.
    Bezpieczny – pozbawiony ryzyka związanego z innymi biomateriałami pochodzenia     odzwierzęcego
    i ludzkiego, a także związanego z zanieczyszczeniem wody morskiej.

porowatosc1

Optymalna porowatość widoczna na obrazie 3D

Bioaktywna powierzchnia wraz ze specyficzną porowatością umożliwia wrastanie naczyń krwionośnych i odkładanie się nowej kości.

porowatosc2

Zasiedlanie przez komórki kostne biomateriału Corebone

Warstwy aktywnych komórek osteoprogenitorowych związane z powierzchnią Corebone – obraz in vivo wykonany po 48 godzinach od augumentacji.

porowatosc3

Odkładanie się nowej kości w strukturze porowatej Corebone

Zmineralizowana matryca kości odkłada się na powierzchni minerału Corebone, widoczne także naczynia krwionośne wypełniające pory.

Wytrzymałość mechaniczna porównywalna do kości

Wytrzymałość na ściskanie CoreBone wynosi około 18 MPa.
Niezależne badania wykazały, że wytrzymałość materiału CoreBone 5-krotnie przewyższa twardość kości gąbczastej człowieka i większości produktów syntetycznych.

Użyta siła 2kN Granulki CoreBone Fragmenty kości ludzkiej
Odkształcenie (mm) 0.32 1.6
E-moduł (MPa) 213 45
Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz E-moduł – odporność materiału na odkształcenia.

Materiały