Slider

easy-graft CLASSIC™ może być stosowany do wypełniania ubytków kostnych nieobciążonych, najlepiej o strukturze wielościennej. Miejsce implantacji powinno być wolne od infekcji, tkanek miękkich i ziarniny.

Właściwości 
Ultra czysta beta TCP o porowatości powyżej 50%;
Formuła wiązania in situ;
Granulat beta TCP powleczony kopolimerem kwasu mlekowego;
Sferyczne granule o wymiarach: 500-630µm 500-1000µm;
Szybkość resorpcji odpowiada dynamice tkanki kostnej;
W większości przypadków nie jest wymagane stosowanie membrany;
Osteokondukcyjny;
Sprawdzony klinicznie;
Duże spectrum zastosowań;
Prosty w użyciu, wstrzykiwany bezpośrednio ze strzykawki.

Najczęstsze wskazana w stomatologii i chirurgii stomatologicznej:

Ubytki kostne po usunięciu torbieli;
Ubytki przyzębne, także w połączeniu z membranami;


 

Augmentacja wyrostka zębodołowego - także w połączeniu z kością autogenną i błonami (sterowana regeneracja kości GBR);
Resekcje;
Ubytki po ekstrakcjach także w połączeniu z membranami;
Ubytki kostne po chirurgicznym usunięciu zębów zatrzymanych;
Podniesienie dna zatoki szczękowej;
Ubytki po pobraniu kości autogennej.

Wskazówki

easy-graft CLASSIC™ jest sterylizowany promieniami gamma i przeznaczony do jednorazowego zastosowania.
Niezużyty materiał nie nadaje się do powtórnego zastosowania nie może być sterylizowany ponownie.
Aplikacja materiału wymaga aseptycznego postępowania.
Nie stosować w przypadku otwartego lub uszkodzonego opakowania.
Nieużyty BioLinkerT nie wymaga specjalnej utylizacji.

Pytania i odpowiedzi

BIOMATERIAŁ
Biolinker Z czego składa się Biolinker? Biolinker składa się w większości z N-methyl-2 pyrrolidonu, który jest organicznym rozpuszczalnikiem stosowanym w innych produktach medycznych od wielu lat.
Degradacja Czy easy-graft CLASSIC ulega pełnej degradacji? Tak, badania naukowe przeprowadzone przez Nair i współpra-cowników dowiodły na modelu zwierzęcym całkowitą resorpcję preparatu.
Degradacja Jak szybko ulega degradacji powłoka PLA? W ciągu 3 - 4 tygodni. Po tym czasie granulki TCP nie są między sobą sklejone.
Doświadczenia Jak długo materiał jest w użyciu klinicznym? Powlekane granule TCP są stosowane od 2002 roku , w 2003 roku preparat otrzymał certyfikat CE.
Twardnienie W jaki sposób easy-graft CLASSIC twardnieje w miejscu aplikacji? Podczas mieszania Biolinker penetruje/ częściowo rozpuszcza warstwę PLA którą są pokryte granule i sprawia, że warstwa ta zaczyna się lepić. W kontakcie z płynami tkankowymi dochodzi do absorpcji biolinkera co objawia się twardnieniem preparatu.
Skład Z czego składa się easy-graft CLASSIC? easy-graft CLASSIC składa się z okrągłych, porowatych granulek powstałych z czystego fazowo fosforanu trójwapniowego. Każda granula jest pokryta 10 mikronową warstwą szybko resorbującego się kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego. Po dodaniu Biolinkera warstwa ta staje się klejąca i pozwala jednocześnie na wzajemne klejenie się granuli.
Warstwa PLA Czy warstwa PLA nie zakłóca regeneracji kości? Ocena zwierzęcych preparatów histologicznych nie wykazała różnicy w gojeniu kości pomiędzy preparatami TCP nie pokrytymi i pokrytymi warstwą PLA.
Zwiększanie objętości Czy easy-graft CLASSIC zwiększa swoją objętość? easy-graft CLASSIC zwiększa swoją objętość ok. 20 % w ciągu kilku dni po zabiegu. Z tego powodu ubytki kostne nie pokryte okostną lub membraną tj. zębodoły powinny być wypełniane poniżej brzegu kostnego.
APLIKACJA
Aktywacja Jak długo po wymieszaniu składników należy poczekać z aplikacją easy-graft CLASSIC? Po wymieszaniu składników należy poczekać ok. 10 sekund, usunąć nadmiar biolinkera i dopiero wtedy preparat jest gotowy do użycia.
Granule Czy można stosować granulat bez dodawania biolinkera? Tak, można stosować same granulki podobnie jak w przypadku innych biomateriałów np. calc-i-oss.
Mieszanie z kością Czy można mieszać easy-graft CLASSIC z wiórami kości własnej? Wióry kości własnej mogą zapobiegać sklejaniu się granulatu easy-graft CLASSIC.
Mieszanie z Emdogain Czy można mieszać easy-graft CLASSIC z Emdogain? Dotychczas nie ma badań potwierdzających pozytywne efekty takiego postępowania w leczeniu periodontologicznym. Mimo to nie oczekuje się niekorzystnych wyników.
Mieszanie z innymi preparatami do odbudowy kostnej Czy można mieszać easy-graft CLASSIC z innymi materiałami zastępczymi kości? Mieszanie znacznie osłabi zdolność klejenia się granulatu.
Mieszanie z PRP Czy można mieszać easy-graft CLASSIC z PRP? Mieszanie z każdym płynem spowoduje, że easy-graft zacznie twardnieć.
Czas wiązania przed zaaplikowaniem Jak długo po zmieszaniu granulatu z Biolinker preparat nadaje się do użycia? Maksymalnie 3 godziny, to nie jest żart!
WSKAZANIA / DOŚWIADCZENIA KLINICZNE
Zębodół Jak wypełnia się prawidłowo zębodół? Należy sprawdzić czy zębodół krwawi. Należy usunąć krew z zębodołu i wstrzyknąć easy-graft CLASSIC .Delikatnie ubić materiał w zębodole. Wypełnić zębodół 2 mm poniżej brzegu kostnego. W większości przypadków nie trzeba stosować membrany.
Antybiotyki Czy można stosować antybiotyki razem z easy-graft CLASSIC? Decyzję o podaniu antybiotyku podejmuje lekarz. Nie odnotowano z tego tytułu żadnych efektów niepożądanych. Dotychczas tylko w kilku przypadkach pojawiły się problemy związane z powstaniem stanu zapalnego w miejscu aplikacji preparatu, niezależne od stosowania antybiotyku. Wydaje się, że jest to wielka przewaga easy-graft CLASSIC nad podobnymi preparatami.
Blaszka policzkowa Czy można regenerować utraconą blaszkę policzkową/wargową ? Odnotowano przypadki regeneracji blaszki policzkowej po użyciu easy-graft CLASSIC. Sprawa wymaga szerszych badań.
Wypchnięcie biomateriału Tydzień po wypełnieniu zębodołu część materiału została wypchnięta przez dziąsło pozostawiając żółty ubytek w tkance, co się stało? Najczęstszą przyczyną jest przepełnienie zębodołu. Organizm usuwa nadmiar w procesie analogicznym do przetoki. Najczęściej po około tygodniu tkanki ulegają ponownemu zamknięciu i proces regeneracji kości przebiega bez zakłóceń.
Hamowanie krwawienia Czy easy-graft CLASSIC zmniejsza krwawienie? easy-graft CLASSIC zatrzymuje krwawienie. U pacjentów przyjmujących antykoagulanty np.Macumarâ, zaleca się użycie easy-graft CLASSIC w postaci Root Replica.
Implantacja natychmiastowa Czy można założyć implant zaraz po wypełnieniu zębodołu easy-graft CLASSIC? Nie jest to zalecane. Implant należy założyć tak, aby osiągnął on tzw. stabilizację pierwotną i dopiero wtedy powstałą przestrzeń można wypełnić easy-graft CLASSIC.
Infekcja zębodołu Czy można stosować easy-graft CLASSIC w przypadku infekcji zębodołu? easy-graft można użyć tylko po całkowitym usunięciu tkanek zapalnych z zębodołu i opanowaniu stanu zapalnego.
Połączenie ustno- zatokowe Czy można użyć easy-graft do zamknięcia połączenia ustno-zatokowego Można. Należy delikatnie wymodelowac materiał w szczycie zędodołu i przepłukać wodą aby przyśpieszyć twardnienie. Następnie wypełniamy resztę zębodołu w sposób standardowy.
Membrany Kiedy należy stosować membranę? Membranę stosujemy najczęściej przy dużych ubytkach kostnych, przekraczających objętość 1ml lub w sytuacjach, gdy spodziewamy się opróżnionej regeneracji kości.
Membrany Jaką błonę stosować? easy-graft CLASSIC powinien działać z każdym rodzajem błon, choć nie wszystkie kombinacje zostały zbadane.
Ubytki 1-ścienne Czy można użyć easy-graft CLASSIC do ubytków 1-ściennych? W porównaniu z ubytkami wielościennymi, 1-ścienne goją się wolniej. Dlatego w tej sytuacji należy zastosować błonę lub pokryć ubytek co najmniej okostną. Czas gojenia jest długi.
Ortodoncja Czy easy-graft CLASSIC należy stosowac w przypadku ekstrakcji ortodontycznych? Wykazano, że easy-graft CLASSIC założony do zębodołu przyśpiesza przesuwanie zębów sąsiadujących z nim, prowadzone są szersze badania dotyczące tego tematu.
Zakładanie implantu Jak szybko po wypełnieniu zębodołu easy-graft CLASSIC można założyć implant? W zależności od wielkości defektu, potencjału regeneracyjnego pacjenta i możliwości stabilizacji pierwotnej implantu w istniejącej kości. Zaleca się odczekanie około 3 miesięcy w przypadku żuchwy i 4 miesięcy w przypadku szczęki.
Sinus Lift Czy można używać easy-graft CLASSIC do zabiegów sinus lift? Tak. Przewagą easy-graft jest to , że pozostaje w miejscu podania i nie jest przemieszczany poprzez zmiany ciśnienia w zatoce.
Zmiana objętości Czy objętość kości w okresie remodelingu zmniejsza się? Doświadczenia wskazują, że po resorbcji TCP remodeling może prowadzić do niewielkich zmian w objetości nowopowstałej kości. Zaleca się więc podczas zabiegu augmentacji stosowanie nieco większej ilości biomateriału.

Do pobrania

KATALOG

ARTYKUŁY

PIŚMIENNICTWO

INSTRUKCJE

INFO DLA PACJENTÓW

FILMY

Placing bone graft
with Easy-GraftTM
Placing bone graft
GUIDOR Easy-GraftTM
Anwendung des
Knochenersatz - materials